Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2014

acidboy
2500 522d 500
acidboy
“ Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie. ” 
Reposted fromjustyha justyha viamaddreamer maddreamer
acidboy
0051 6749 500
Reposted fromboli boli viagaszka gaszka
acidboy
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viabanshe banshe
acidboy

Nie wystarczy mieć dokąd wrócić.

Trzeba mieć jeszcze kogoś, kto będzie na ciebie czekał.


Reposted fromdorothi dorothi viabanshe banshe
acidboy
4764 1e28
Reposted fromFiriath Firiath viajbean jbean
acidboy
Tak, wybrałbym Ciebie. Gdybym mógł mieć jeszcze jedną próbę, wybrałbym Ciebie. Jeśli świat miałby się skończyć dzisiaj lub za tysiąc lat, to wybrałbym Ciebie. 
Reposted fromdiebitchdie diebitchdie viazgubilamsie zgubilamsie
4156 5112
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialostindreams lostindreams

September 22 2014

7477 722c 500
Reposted fromRain-Flower Rain-Flower

September 02 2014

acidboy
7329 9fde 500
Reposted fromKoromir Koromir viafridorr fridorr
acidboy
Reposted fromknwk knwk viaFate46 Fate46
acidboy
 Niektórzy mówią, że wielką miłość poznaje się po tym, że jedyną osobą, która mogłaby was pocieszyć, jest ten człowiek, przez którego cierpicie. 

— G. Musso "Kim byłbym bez Ciebie"
Reposted fromdonniedarco donniedarco viazoi zoi

August 30 2014

acidboy
Strasznie dużo czytam, słucham muzyki. Nie zataczam zbyt szeroko kręgów w życiu towarzyskim, więc każdy kontakt z drugim człowiekiem wielce sobie cenię. Wyglądam ludzi, słucham, co mówią, myślę o tym. Wyciągam esencję ze wszystkiego, co mnie otacza, by stworzyć receptę na własne szczęście.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frompesy pesy viapsychocukier psychocukier
acidboy
5248 22c5 500
Reposted fromeazyi eazyi vialovesweets lovesweets
acidboy
Reposted fromToshi Toshi viapampampam pampampam
acidboy
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamikrokosmos mikrokosmos
acidboy
9850 0269
Reposted fromtoft toft vialovesweets lovesweets
acidboy
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted frompffft pffft viaamal amal
4106 54fd 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapesymista pesymista
7107 eb37
Reposted frommaking-love making-love viapesymista pesymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl